Gaziantep Harbi Kumandan: Özdemir Bey

Antep Harbi Kumandanlarından Yarbay Ali Şefik Özdemir Bey

Gaziantep Harbi Kumandan: Özdemir Bey

Antep Harbi Kumandanlarından Yarbay Ali Şefik Özdemir Bey

Gaziantep Harbi Kumandan: Özdemir Bey

Osmanlı Hükümranlığı esnasında Mısır’ın Kahire şehrinde doğan Ali Şefik Özdemir İslam Teoloji Üniversitesi olan Cami-ül Ezher’in Edebiyat bölümünden mezun oldu. Mısır Ordusunda askeri eğitim aldıktan sonra Mısır Hıdivi Abbas İsmail Paşanın sarayına intisap etti ve muhafız birliği komutanlığına atandı. Daha sonra Teşkilatı Mahsusa kendisiyle temas kurdu ve Osmanlı Hükümeti tarafından 1.Dünya Savaşı esnasında Kıbrıs ve Filistin’de İngilizlere karşı direniş düzenlemekle görevlendirildi, Çerkes taburunu kurdu.
Babası Ahmet Cevdet Bey Büyük Çerkes Sürgünü sırasında Bursa’ya ve daha sonra Sivas’ın Kangal İlçesine yerleşmiş daha sonra da Mısır’a giderek 12 Vilayetin bağlı olduğu bir Bölge Valiliği görevini üstlenmişti. Burada Hacehan Hanımla evlenen Ahmet Cevdet Bey, üç çocuk (Ali Şefik, Mustafa Cevdet ve Nazik Hanım) sahibi oldu.

Gaziantep Harbi Kumandan: Özdemir Bey
Suriye’de bulunduğu sırada

Mustafa Kemal Paşa ile tanıştı ve onun tarafından İngilizlere karşı Türklerden ve Araplardan oluşan direniş örgütünü kurmakla görevlendirildi. Bir yıl süren bir direnişi yönettikten sonra 1920 yılının Haziran ayında Atatürk’e bilgi vermek amacıyla Antep’e geldi ve 8 Ağustos tarihine kadar gözlemcilik yaptıktan sonra 8 Ağustos tarihinde halkın isteği üzerine Genel Cepheler Komutanlığına atandı ve kendisine Milis Albayı unvanı verildi. 197 gün süreyle Gaziantep Savunmasını yönetti, şehrin Gazilik Unvanını almasında büyük katkısı oldu, savunmanın sonunda Milis Kuvvetlerini yanına alıp Fransız askeri hatlarını yararak Suriye’ye geçti, ertesi gün 9 Şubat 1921 tarihinde Gaziantep şehri açlık ve cephanesizlik yüzünden Fransızlarla çatışmazlık süreci yaşadı ve 25 Aralık 1921 de Fransızlar, Ermenilerle birlikte çekildiler.

Gaziantep Harbi Kumandan: Özdemir Bey

Özdemir Bey Suriye’ye geçtikten sonra

1921 yılının Nisan ayında Atatürk’ün emriyle Hatay Savunmasına katıldı ve bu bölgelerdeki Türkmen, Kürt, Arap Aşiretlerini, mülteci Cezayir Müslümanlarını, hatta Alsas Lorenli Rus ve Alman mültecilerini bir araya getirerek Fransız’lara karşı savaş verdi.
TBMM Fransızlar ile anlaşma imzalayınca Irak’ın Musul ve Revandiz Bölgesinde İngilizlere karşı askeri harekât yapmakla görevlendirildi. 1922 yılı ilkbaharından itibaren Elcezire Cephesi harekâtını başlattı, kendi müfrezesiyle ve Kürt Aşiretlerinin (Barzan ve Zeber-Şeyh Mahmut’un Kontrolü altında) katılımı ile Revandizde başarılı oldu, İngilizlere karşı Derbent Zaferini kazandı. Daha sonra İran topraklarına geçerek burada bazı askeri harekâtlara katıldı.
İstiklal Savaşı sona erdikten sonra Mısır’da olan nüfusunu Gaziantep’e getirdi. Müteahhitlik, Tekel İdaresinde Müfettişlik hizmetleri yaptı, Nizip’te Çiftçilik faaliyetlerini (Üzüm ve Fıstık) sürdürdü, TBMM’nin 6.Döneminde Siirt Milletvekili ve 7. Döneminde Gaziantep Milletvekili olarak görev yaptı. Demiryolu tren hattının Gaziantep’e ulaştırılmasında büyük katkıları oldu. 1946-1950 yılları arasında Toprak Mahsulleri Ofisi İdari Meclis Başkanlığını yaptı ve 1951 yılının Mayıs ayında vefat etti. Vasiyeti üzerine Gaziantep Mezarlığına askeri törenle gömüldü.

 

Gaziantep Harbi Kumandan: Özdemir Bey

Gaziantep Harbi Kumandan: Özdemir Bey içeriği, 17 Ocak 2019 tarihinde Gaziantep.com sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

Mine Ö.

Gaziantep'e Geldiğiniz de Hani yöreyi tanıtan belgeseller vardır, bakır / çekiç sesleri arasında kamera ilerler... İşte kendinizi böyle bir belgeselde veya on yıllar öncesinin kadim ustalarının arasında hissedeceksiniz!

Mehmet E.

Çok güzel bir mahalle çok seviyorum burayı :)

Yasemin I.

haftaya gaziantep'e geleceğim hangi oteli önerirsiniz

Burcu S.

Gaziantep'e turlar düzenliyor musunuz?

Hatice B.

Vay be, güzel makale beğendim.

Mehtap R.

üye olmakta sorun yaşıyorum

Egemen Z.

5 yıldız verdim bile elinize sağlıkk :)

Mustafa Z.

Gaziantep’te Sanatın kalp atışlarını duymak istersen mutlaka uğrayın,hatta Antepli olsanız bile sık sık ziyaret edin

591DEĞERLENDİRME 5.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha