ANTEP’E GAZİLİK UNVANININ VERİLMESİ NEDENLERİ

Önceden Ayıntap olarak adlandırılan Gaziantep, ismini tarihin derinliklerinden

ANTEP’E GAZİLİK UNVANININ VERİLMESİ NEDENLERİ

Önceden Ayıntap olarak adlandırılan Gaziantep, ismini tarihin derinliklerinden. Sıfatını ise Ulusal Mücadeledeki kahramanlıklarla dolu müdafaasından almıştır.

Önceden Ayıntap ve Aynitap isimiyle yazılır, geniş halk kitlesi tarafından ise Antep ve Entap olarak söylenirdi. Gaziantep’in yetiştirdiği tanınmış kişi ilim adamı tarihçi Bedrüddin Ayni’nin ifadesiyle Gaziantep’in daha önceki isimi ve asıl isimi “Kala-ı Füsus”tur. “Kala-ı Füsus” yüzük kalesi demektir.

Bir başka söylentiye göre buranın halkına zulüm eden Ayni isminde kötü bir hakimi varmış. Bir hayli yersiz işler yaptıktan sonra ettiklerine pişman olmuş, tövbe etmiş ve yörede yaşayan halk tarafından “Ayni tövbe etti” denmiştir. Daha sonra Ayni tövbe, Ayıntap olarak kalmıştır.

Bir başka söylentiye göre ise Ayıntap ismini suyunun güzelliğinden ve bolluğundan almıştır. Ayın: pınar, kaynak ve suyun gözü mananındadır. Tap ise: parlak ve güzel mananındadır.

Bundan dolayı ayıntap güzel pınar ve güzel kaynak anlamına (bilgi yelpazesi.net) gelmektedir. Yeniden Tap: güç ve takat mananına da gelmektedir. Şehre suyunun bolluğundan dolayı bu isimin verildiği söylenmektedir.

Bir başka söylentide ise şehrin daha önceki isiminin Hantap olduğu söylenir. Tap: güç, takat ve arazi mananında da kullanılmaktadır (Kelime tap ve tapkır olarak Gaziantep’in köylerinde hali hazırda kullanılmaktadır). Buna göre Hantap; han toprağı anlamına da gelmektedir. Hantap giderek Antap ve Antep olmuştur.

Kurtuluş Savaşı’nda halkın göstermiş olduğu üstün kahramanlıklar nedeniyle şehre 8 Şubat 1921 tarihinde TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ tarafından “GAZİ”lik unvanı verilmiştir. Layiha-i Kanuniye’nin l. Maddesi “Ayıntap livası merkezi olan Ayıntap kasabasının namı Gaziayıntap’a tahvil olunmuştur.” Böylelikle de Antep, Gaziantep olmuştur.

ANTEP’E GAZİLİK UNVANININ VERİLMESİ NEDENLERİ içeriği, 10 Ekim 2018 tarihinde Gaziantep.com sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

Mustafa H.

Her metre karesinden tarih fışkırıyor ve çarşıda attığınız her adımınızda gizemli bu şehre biraz daha hayran oluyorsunuz.

Serhat N.

üye olmakta sorun yaşıyorum

Bişar A.

Siteniz de yazar olmak istiyorum benimle iletişime geçer misiniz

Melia M.

yorumları ne sıklıkla onaylıyorsunuz bazen yorumlarımı göremiyorum

Seda E.

Yok yok diyim o kadar yani ??

Kıymet A.

Gaziantep'e gelen herkesin muhakkak gidip Gazi Mustafa Kemal'den hatıratlar içeren ve Gaziantep'in kurtuluşunu anlatan bu müzeyi görmesi gerekir

100DEĞERLENDİRME 4.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha