Gaziantep.Com

ÇOCUKLARDA NABIZ SAYISI

Nabız

Genel Bilgiler

Çocukluk Döneminde İstirahatte Normal Nabız/dakika Sayısı
Yaş Alt sınır* Ortalama Üst sınır*
Doğum 90 140 190
Birinci ay 85 130 175
1-6 ay 85 130 175
6-12 ay 75 115 155
1-2 yaş 70 110 150
2-4 yaş 70 105 140
6-10 yaş 65 95 125
10-14 yaş 55 85 125
14-18 yaş 57 82 107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*:±2 SD değerleri