Gaziantep.Com

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Gaziantep Üniversitesi, öğretime 1973 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi`ne bağlı Makine Mühendisliği Bölümü ile başlamıştır.

Gaziantep Üniversitesi 27 Haziran 1987 tarihinde 3389 sayılı yasa ile kurulmuş bir devlet üniversitesidir.

Aynı yasa ile ODTÜ bünyesindeki Gaziantep Mühendislik Fakültesi ile Gaziantep ve Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulları Gaziantep Üniversitesine bağlanmış ve mevcut akademik birimlere ilaveten Tıp, Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Kahramanmaraş Ziraat Fakültesi, Şanlıurfa İlahiyat Fakültesi, Adıyaman Eğitim Fakültesi ile Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Kilis Meslek Yüksekokulu, Sağlık, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri ilave edilmiştir.

Üniversitenin ana kampus, taşralar ve istimlakı gerçekleştirilen alanlarla birlikte şu andaki toplam alanı 2.426.500 m 2 olup, Yelligedik İl Ormanının 840 dönümlük kısmı Üniversite arazisi içerisindedir.

7 Fakülte, 3 Yüksekokul, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, 3 Enstitü ve 8 Meslek Yüksekokulundan oluşan bir bölge üniversitesi haline gelmiştir.

Bağlı birimlere ilave olarak, Yabancı Diller Yüksekokulu`nun ayrıca Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi ve Oğuzeli`nde birer Meslek Yüksekokulu`nun kurulması çalışmaları sürmektedir. Tüm fakülte ve yüksekokullarda öğrenci alınan bölüm ve program sayısı 2002 yılında toplam 104 olmuştur. Mevcut öğretim elemanı sayısı 763 olup, 2002 yılı itibariyle yaklaşık 11.000 öğrenci eğitim öğretim görmektedir.

FAKÜLTELER
-MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
-TIP FAKÜLTESİ
-FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
-İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
-GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ
-DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
-MİMARLIK FAKÜLTESİ

MESLEK YÜKSEKOKULLARI
-GAZİANTEP MESLEK YÜKSEKOKULU
-ISLAHİYE MESLEK YÜKSEKOKULU
-NACİ TOPÇUOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU
-NURDAĞI MESLEK YÜKSEKOKULU
-NİZİP MESLEK YÜKSEKOKULU
-OĞUZELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
-SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
-TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

YÜKSEKOKULLAR
-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
-GAZİANTEP SAĞLIK YÜKSEKOKULU
-TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI
-YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

REKTÖRLÜĞE BAĞLI BİRİMLER
-ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ BÖLÜMÜ
-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ
-ENFORMATİK BÖLÜMÜ
-TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ
-YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

ENSTİTÜLER
-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
-SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
-SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

REKTÖRLÜĞE BAĞLI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
-SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (GÜSEM)
-GAZİANTEP ELSANATLARINI KORUMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ (GÜGEMER)
-KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (GÜKAMER)
-AB ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (GABAM)
-ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ARŞ. VE UYG. MERKEZİ (AİİTAUM)
-BİLGİSAYAR ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (BİLAMER)
-ÇEVRE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GÜÇAMER)
-GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ ARŞ. VE UYG. MERKEZİ (GAPMER)
-TOPLUMSAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (GÜTEM)
-YABANCI DİLLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (YADİMER)