Gaziantep.Com

GAZİANTEP TİCARET ODASI

Elde edilebilen en eski verilere göre Gaziantep Ticaret Odası (GTO),"Ziraat, Ticaret ve Sanayi Odası" adıyla 1898 yılında kurulmuştur. Daha sonra Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası adını alan Gaziantep Ticaret Odası' nın kuruluş yıllarındaki tüzüğüne dair herhangi bir belge ve bilgi mevcut değildir.

İlk dönemlerde "Ziraat, Ticaret ve Sanayi Odası", 1902 ve 1903 yıllarına ait Halep Vilayeti Salnameleri´nde "Ziraat Odası", 1904 yılından itibaren adı geçen Salnamelerde "Ticaret ve Ziraat ve Sanayi Odası", 1989 yılına kadar "Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası" adı ile anılan kuruluş, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı´nın 15.05.1989 tarihli yazısı gereği Oda Yönetim Kurulunun 7.8.1989 tarihli oturumunda alınan karardan sonra "Gaziantep Ticaret Odası" adını almıştır.

Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası'nın 1922 yılına kadar geçen 24 yıllık bir zaman zarfında yürüttüğü faaliyetlere yönelik herhangi bir kayıta ulaşılamamıştır. mevcut bilgilere göre, Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası gerçek anlamdaki ilk toplantısını mutasarrıf Münir Bey'in başkanlığında 24 Ocak1922 tarihinde yapmış ve 31 Mayıs 1326/1910 tarihli “Ticaret ve Sanayi Odalarına Dair Nizamname” ye binaen çalışmalarına başlamıştır

Dört yıl boyunca tüccarların Odaya kayıtlarıyla, sınıf ve derecelerinin tayini ile uğraşan Oda, kuruluş amacına uygun dönem çalışmalarının yanı sıra Avrupa'ya giden seyyar sergiye 43 çeşit emtia ile katılmıştır.

Cumhuriyetin ilanından 20 ay önce tekrar çalışmalarına başlayan Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası'nın Cumhuriyet dönemindeki hukuki temelleri 22 Nisan 1341 (22 Nisan 1925) tarihinde bulunduğu bölgenin ticari ve sanayi faaliyetlerini düzenlemek ve diğer bölgelerle işbirliği ve iletişim kurmak üzere T.B.M.M tarafından kabul edilmiş bulunan 655 sayılı “Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu” ile atılmıştır.

2 Mayıs 1341 (2 Mayıs 1925) tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kanun ile Türkiye'deki tüm Ticaret ve Sanayi Odalarına yeni bir çehre ve ivme kazandırılmış ve bundan böyle Odalar yurt ekonomisine tutarlı bir şekilde katkıda bulunmaya başlamışlardır.